รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ ประเทศไทย ผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI ระดับ 5

บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับซอฟท์แวร์ พาร์ค ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จในการได้รับการรับรองมาตรฐานต้นแบบ CMMI ระดับ 5 (Capability Maturity Model Integration – Level 5) ด้านการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ (Software Process Improvement – SPI) บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด นับเป็นองค์กรลำดับที่ 42 ของโลก และองค์กรแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI ระดับ 5 การประกาศความสำเร็จครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด