งานแถลงข่าว “งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 2”

เมื่อวันที่ 22 เมษายนนี้ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ได้มีการจัดแถลงข่าว “งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 2” โดยมี ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา ผู้จัดการโครงการ IRPUS และ คุณสมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี. พลาซ่า จำกัด ร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมฟอร์จูนและในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2547 จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ