สัมมนา “Malaysia Thailand Trade and Investment Seminar”

นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ Mr. Dato’Syed Norulzaman เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและเรียนเชิญเป็นประธานเปิดสัมมนาหัวข้อ “Malaysia Thailand Trade and Investment Seminar” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2547 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ