พินิจ นำข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมลงนามถวายพระพรบนตุงถวายพระพร ณ อาคารสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้