เอไอเอส สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลสื่อสารคัพ กรมสื่อสารทหารเรือ

นายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (ซ้าย) เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน สื่อสารคัพ โรงเรียนสื่อสาร กรมการสื่อสารทหารเรือ ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์