ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงานประกวดนิทานมูลนิธิเด็ก

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับมูลนิธิเด็ก ในการจัดประกวดนิทานแห่งจินตนาการ ครั้งที่ 12 เพื่อร่วมกันส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทย โดย นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-การตลาด ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ร่วมวาดภาพหน้ากากและรับมอบของที่ระลึกจาก นายพิภพ ธงไชย เลขาธิการมูลนิธิเด็ก ในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน โดยภายในงานมีการประกาศผลรางวัลประกวดพร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ที่สวนสราญรมย์ เมื่อเร็วๆ นี้