คาเธย์ แปซิฟิค คว้ารางวัลซูเปอร์แบรนด์ระดับแพลตทินัม จากผลสำรวจของรีดเดอร์ไดเจสท์

สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค ได้รับรางวัลแพลตทินัม จากโครงการสำรวจ เอเชีย ซูเปอร์แบรนด์ เซอร์เวย์ ประจำปี 2004 โดยนิตยสารรีดเดอร์ไดเจสท์ และสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เคยได้รับรางวัลจากการสำรวจดังกล่าวหลายครั้งในระยะหลายปีที่ผ่านมา

การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับแบรนด์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับความสนใจสูงสุดจากผู้บริโภคในเอเชีย โดยมีบริษัท นีลเซน มีเดีย รีเสิร์ช เป็นผู้ประเมินผลการสำรวจ ในปีนี้มีผู้บริโภคที่สนใจเข้าร่วมการสำรวจรวมทั้งสิ้น 6,000 คนจาก 6 ประเทศในเอเชีย ประเทศละ 1,000 คน ซึ่งได้แก่ ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย

สำหรับขั้นตอนการสำรวจนั้น ผู้ถูกสำรวจแต่ละคนจะถูกถามเพื่อให้ตอบชื่อของแบรนด์ที่ตนชื่นชอบมากที่สุด 1 แบรนด์จากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งมีทั้งหมด 14 ประเภท ตามด้วยการให้อันดับความน่าเชื่อถือของคุณสมบัติหลัก 5 ประการของแบรนด์นั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพ คุณค่า ความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง และการเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค สำหรับแบรนด์ที่ได้รับความยกย่องจากผู้บริโภคให้เป็น “ซูเปอร์แบรนด์” อย่าเงช่น คาเธย์ แปซิฟิค นั้น ต้องเป็นแบรนด์ที่ชนะใจผู้บริโภคในแง่ของบริการและคุณภาพที่โดดเด่น และผู้บริโภคมีการรับรู้ในระดับสูงต่อแบรนด์นั้นๆ นอกจากนี้ยังต้องเป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติหลักทั้งห้าประการดังกล่าวที่โดดเด่นอีกด้วย

นายไอแวน ชู ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท คาเธย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า “คาเธย์ แปซิฟิค รู้สึกยินดีอย่างยิ่งและขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนในการจัดอันดับ จนเราได้รับรางวัลแพลตทินัมจากการสำรวจซูเปอร์แบรนด์ในปีนี้อีกครั้ง รางวัลดังกล่าวเป็นผลจากความพยายามและความตั้งใจของพนักงานสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค ทุกคน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกและความพึงพอใจสูงสุด และเรายังคงมุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสารของเราตลอดไป”