เปิดตัว “Accu-Chek Advantage” นวัตกรรมใหม่ผสมผสาน ชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง กับ Web Site และโทรศัพท์เคลื่อนที่

เปิดตัว “Accu-Chek Advantage” นวัตกรรมใหม่ระหว่างการผสมผสาน ชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง กับ Web Site และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความสำเร็จเป็นครั้งแรกในภูมิภาค Southeast Asia ทางด้าน Innovative Marketing

คุณอารีรัตน์ บรรพวิจิตร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ จำกัด (ซ้าย) กับคุณนรเศรษฐ์ สุดสงวน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีไกด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) ร่วมกันเปิดตัว “Accu-Chek Online” ชุดตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง พร้อมบริการระบบวิเคราะห์ผ่าน Web Site : SugarClinic.com และ Sim Card ของออเร้นจ์ ซึ่งภายในบรรจุ Accu-Chek STK” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานและผู้ที่รักสุขภาพทั่วไป เช่นโปรแกรมส่งผลค่าน้ำตาลในเลือดเข้าสู่ระบบวิเคราะห์ผลของที่โรชฯ เพื่อวิเคราะห์ว่าค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่

นอกจากนี้แล้วยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองอีก เช่น BMI (Body Mass Index) เป็นฟังก์ชั่นสำหรับคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมกับส่วนสูง, Calorie เป็นฟังก์ชั่นคำนวณแคลอรี่ขออาหารต่างๆ, Reminder เป็นฟังก์ชั่นเตือนผ่าน SMS เมื่อผู้ที่มีภาวะเบาหวานลืมส่งค่าน้ำตาลเข้ามาในระบบ โดยจะเตือนผ่าน SMS หรือผ่าน e-mail ของผู้มีภาวะเบาหวานหรือผู้ดูแลก็ได้ ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความสำเร็จเป็นครั้งแรกในภูมิภาค Southeast Asia และเป็นอีกก้าวหนึ่งของ Innovative Marketing ของ ประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีภาวะเบาหวาน และผู้รักสุขภาพทุกคน โดยทางบริษัท อีไกด์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลระบบให้