THAIFEX & HALFEX 2004 ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย

กรมส่งเสริมการส่งออก – นางจันทรา บูรณฤกษ์ (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก นายฉัตรชัย บุญรัตน์ (ซ้าย) รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายไมเคิล ดรายเออร์ (ขวา) ประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โคโลญ เมสเซ จีเอ็มบีเอช เยอรมนี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX & HALFEX 2004 in conjunction with World of Food – powered by Anuga ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นวันที่ 26-30 พฤษภาคมนี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี