ไอเอ็นจี … บินลัดฟ้าสู่ภูเก็ตฉลองความสำเร็จยิ่งใหญ่

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิตเกือบ 200 คน บินลัดฟ้าไปท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หลังจากที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จมีเบี้ยประกันภัยรับรวมตรงตามเป้าหมาย 1,000 ล้านบาท ที่ได้วางไว้เมื่อปีที่แล้ว เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานทุกคนที่ทุ่มเททำงานหนักกันมาตลอดทั้งปี