ไทยธนาคารติดตั้งเครือข่ายออปติคัลของซิสโก้ รองรับระบบงานหลักของธุรกิจ

กรุงเทพฯ – 27 พฤษภาคม 2547 – ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) หนึ่งในธนาคารชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งมีสาขา 85 แห่งทั่วประเทศ ได้ทำการติดตั้งเครือข่ายออปติคัลขั้นสูง โดยใช้อุปกรณ์จากซิสโก้ ซีสเต็มส์ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายดังกล่าวสามารถรองรับการ Replicate ข้อมูล (Data Replication) แบบเรียลไทม์ ระหว่างสำนักงานใหญ่และศูนย์สำรองข้อมูลซึ่งอยู่ไกลออกไป จึงช่วยให้ไทยธนาคารสามารถเปิดให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในกรณีที่ระบบเกิดปัญหาขัดข้อง
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือความบกพร่องของบุคลากร

ไทยธนาคารได้ติดตั้งแพลตฟอร์ม Cisco? ONS 15530 Metro DWDM Multiservice Aggregation เพื่อรองรับความต้องการในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านใยแก้วนำแสงของระบบ Enterprise Systems Connection (ESCON) ของอุปกรณ์เมนเฟรม พร้อมการเชื่อมต่อแบบ 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet และ Fibre Channel (2 Gbps) สำหรับเครือข่าย WAN แพลตฟอร์ม Cisco ONS 15530 ประกอบด้วยเทคโนโลยีการถ่ายโอนข้อมูลบนไฟเบอร์ออปติกแบบ Dense Wavelength-Division Multiplexing (DWDM), เครือข่ายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage Area Network – SAN) และการผนวกรวมข้อมูลความเร็วสูงบนแพลตฟอร์มเดียวกัน ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถขยายเครือข่าย SAN บนระบบโครงสร้างออปติคัลในอนาคต ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่ไม่มีอยู่ในโซลูชั่นอื่นใด

“หากปราศจากโซลูชั่นออปติคัลของซิสโก้ ธุรกิจของเราจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย อันสืบเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ทั้งนี้ เราได้ประเมินตัวเลขความสูญเสียประมาณวันละ 2 ล้านเหรียญสหรัฐหากเกิดกรณีที่ไซต์หลักของเราหยุดทำงาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เครือข่ายออปติคัลจะช่วยให้เราสามารถขยายกิจการและประสบความสำเร็จในระยะยาว ทั้งยังสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล” รตอ. ดนัย ขาวไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านระบบเทคโนโลยี ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) กล่าว

เพื่อให้การติดตั้งและใช้งานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ไทยธนาคารจึงได้ว่าจ้างให้กลุ่มธุรกิจบริการของซิสโก้ทำหน้าที่ให้บริการสนับสนุนด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยให้ธนาคารได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครือข่ายออปติคัล “เรารู้สึกพอใจเป็นอย่างมากกับความเป็นมืออาชีพ และความเชี่ยวชาญของทีมงานด้านบริการของซิสโก้ และเราเชื่อมั่นว่าเราได้เลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างมาก” รตอ. ดนัย กล่าวเพิ่มเติม

“องค์กรในอุตสาหกรรมการเงินมีความต้องการเฉพาะในเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ซึ่งซิสโก้ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ การผนวกรวมข้อมูลและความต่อเนื่องในการดำเนินงานเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรในภาคธุรกิจการเงินและการธนาคาร รวมทั้งไทยธนาคารด้วย ซึ่งจะต้องป้องกันไม่ให้มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น และโซลูชั่นออปติคัลของซิสโก้ รวมทั้งบริการครบวงจรของเราสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ” นายอัศวิน กังวลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

เกี่ยวกับซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นสำนักงานตัวแทนของ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำทางด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระดับโลก ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆของซิสโก้ ซีสเต็มส์ เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์โซลูชันอินเตอร์เน็ต ในการส่งข้อมูล ภาพ และเสียง สำหรับผู้ใช้ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล องค์กร ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลแบบไร้พรมแดน อันจะทำให้อุปสรรคด้านเวลาและสถานที่หมดไป ข้อมูลและข่าวสารความเคลื่อนไหวของซิสโก้ ซีสเต็มส์ สามารถหาอ่านได้จาก http://www.cisco.com และข้อมูลความเคลื่อนไหวในประเทศไทย สามารถอ่านได้ที่ http://www.cisco.co.th