ผู้บริหารบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ใหม่

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ แอล แอนด์ อี ผู้นำธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างในประเทศไทย นำโดยนายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับคุณวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คุณเนาวลักษณ์ กล่ำเสถียร ผู้ช่วยกรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และคณะฯ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ใหม่