ไฟเซอร์ให้ความรู้เรื่องโรคอีดี

ห้องประชุมไฟเซอร์ – มิสเตอร์อมาล นาจ (กลาง) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทยและอินโดจีน พญ.อรนุช อรุณทัต (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ ภญ.ศิริวรรณ ฉันทรัตนรักษา (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จัดบรรยายความรู้ให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ