สมิติเวชประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2547 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในรอบปี 2546 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำชำ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

ในภาพจากซ้าย
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล นายศรีภพ สารสาส นายวัลลภ อธิคมประภา นายแพทย์สมศักดิ์ วิทยากร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ มร.ลี โค โซ นายแพทย์ ม.ร.ว.พัชรีสาณ ชุมพล แพทย์หญิง คุณหญิงนงนุช ศิริเดช นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล และมร.เจมส์ รูนีย์