ไทยพาณิชย์จัด Knowledge Forum เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลกระแสเศรษฐกิจ

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบของที่ระลึกแก่ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ (ขวา) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ในการสัมมนาหัวข้อ “Asia Bonds” ในโครงการ “Knowledge Forum” เพื่อส่งเสริมความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งจัดเป็นประจำเป็นรายไตรมาส