IPSTAR เปิดเกตเวย์ที่ประเทศลาว

ลาว โทรคม นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว – วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2547 เวลา 11.00 น. – IPSTAR เปิดสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (Gateway) ของ IPSTAR ในประเทศลาว เพื่อเปิดบริการใหม่เชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม (Mobile Trunking) แก่ลาว โทรคม (Lao Telecom) และให้บริการบรอดแบนด์อื่นๆ คลอบคลุมทั่วประเทศลาว หลังเปิดตลาดบรอดแบนด์ในลาวแล้วเมื่อปี 2546 ตั้งเป้าโชว์ลาวเป็นประเทศนำร่องใช้ IPSTAR เชื่อมต่อ Mobile Trunking ก่อนเปิดตลาดทั่วภูมิภาค เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

IPSTAR Mobile Trunking ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับการใช้งานเป็นโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเครือข่ายสื่อสารเข้าไม่ถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีต้นทุนให้บริการต่ำกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีภาคพื้นดินอิ่นๆ เช่น ไมโครเวฟ หรือ เคเบิล ใยแก้ว เหมะกับประเทศที่เครือข่ายการสื่อสารไม่พอเพียง และต้องการขยายระบบสื่อสารให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนต่ำ IPSTAR Mobile Trunking สามารถขยายเครือข่ายหลักได้รวดเร็วและยืดหยุ่นกว่าเมื่อเทียบกับการขยายเครือข่ายของเทคโนโลยีอื่นๆ นอกจากนี้ ในสถานการณ์พิเศษที่มีความต้องการใช้งานปริมาณมาก ซึ่งเครือข่ายไม่สามารถรองรับได้ ก็สามารถใช้เสริมเพิ่มเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเป็นการชั่วคราวได้

ลาว โทรคมนาคม เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM 900 และ 1800 Mhz และบริการสื่อสารข้อมูล (data) และมัลติมีเดีย (Multimedia) ในประเทศลาว ปัจจุบันมียอดผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 140,000 ราย และคาดว่าเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการได้ถึง 250,000 ราย ในสิ้นปี 2547

เดิม ลาว โทรคมให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในหัวเมืองเท่านั้น ล่าสุดหลังติดตั้ง Gateway ของ IPSTAR ที่ลาวแล้ว บริษัทจะใช้ระบบ IPSTAR เชื่อมต่อเครือข่าย 65 สถานี สามารถขยายบริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศลาว โดยระบบเชื่อมต่อเครือข่าย Mobile Trunking ของ IPSTAR จะเชื่อมต่อสถานีควบคุม (Base Station Controller) กับสถานีปลายทาง (Base Transceiver System) ในพื้นที่ห่างไกลเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศได้รวดเร็วและคุ้มค่า

ก่อนหน้านี้ กลางปี 2546 ลาว โทรคมเปิดให้บริการบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต IPSTAR ด้วยชื่อบริการ “Lao Internet” แก่หน่วยงาน เช่น สถานฑูตฝรั่งเศส สถานฑูตสิงคโปร์ โรงแรมและหน่วยงาน NGO เช่น UNDP เป็นต้น

นายอธิป ฤทธาภรณ์ กรรมการสภาบริหาร ลาว โทรคม เปิดเผยว่า “ประเทศลาวมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าทึบ เครือข่ายภาคพื้นดินมีให้บริการจำกัดเพียงเฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้น พื้นที่ห่างไกลยังขาดเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การขยายเครือข่ายสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเครือข่ายภาคพื้นดินเป็นไปได้ยาก ต้องใช้ทุนสูงและเวลานาน แต่ด้วยระบบบรอดแบนด์ IPSTAR ที่นำมาเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ ทำให้ต้นทุนต่ำกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น ไมโครเวฟ หรือเคเบิล โมเด็ม ซึ่งมีค่าดำเนินการระยะยาวต่อจุดสูงกว่า นอกนี้ระบบ IPSTAR ยังขยายเครือข่ายได้รวดเร็วและยืดหยุ่นสูงกว่า”

“ลาว โทรคมตั้งเป้าภายในสิ้นปี 2547 จะขยายจุดเชื่อมต่อ IPSTAR ได้ทั่วประเทศกว่า 85% รองรับการขยายบริการระบบสื่อสารทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทั่วประเทศลาว เช่น ระบบ CDMA 450 และ 800 Mhz ที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่า เหมาะสำหรับผู้ใช้ตามบ้านและสำนักงาน แทนการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน (PSTN fixed line) ซึ่งทั้งโทรศัพท์และแฟกซ์ในระบบ CDMA 450 Mhz และโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 800 Mhz ต้นทุนต่อสายสำหรับระบบ CDMA 450 Mhz ต่ำกว่า 6-7 เท่าเมื่อเทียบกับระบบ PSTN นอกจากนี้ ลาว โทรคมยังสามารถรองรับแผนพัฒนาเครือข่ายระบบสื่อสารของรัฐบาลลาวที่เน้นเรื่อง E-government , E-learning E-commerce เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ” นายอธิป กล่าวเสริม

นายปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐ์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย IPSTAR CO., Ltd. กล่าวว่า “ระบบ IPSTAR เป็นเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง IPSTAR และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย Application เช่น Mobile Trunking, VPN เป็นต้น ด้วยจุดขายที่ประสิทธิภาพของช่องสัญญาณความเร็วสูง และบริการแบบหลายสื่อ (Multimedia) คุณภาพสูง และต้นทุนบริการที่ต่ำกว่า ดังนั้น ในลาวหรือประเทศอื่นๆ ที่ยังขาดแคลนเครือข่ายกาารสื่อสารโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่เทคโนโลยีอื่นๆ เข้าไม่ถึง จึงเป็นโอกาสของเครือข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่จะเติมช่องว่างนี้ได้อย่างสมบูรณ์”

“นอกจากการเปิด Gateway ของ IPSTAR ที่ลาวเพื่อให้บริการ Mobile Trunking แก่ลาว โทรคม แล้ว บริษัทฯ ยังเตรียมจะเปิดตลาด Mobile Truing ผ่านระบบ IPSTAR ร่วมกับพันธมิตรผู้วางระบบ เช่น Alcatel และ Ericsson ทั่วภูมิภาคเอเชีย และประเทศในแถบละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก ซึ่งมีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศ และกำลังพัฒนาโดยเฉพาะโครงข่ายสื่อสารทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยี IPSTAR สามารถขยายเครือข่ายได้รวดเร็ว ต้นทุนต่ำกว่า 3 เท่า และมีความปลอดภัยในการให้บริการสูงกว่า เช่น หากเกิดปัญหาขึ้นกับสถานีใด สถานีหนึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งเครือข่ายเหมือนระบบไมโครเวฟ”