ชนะเลิศการประกวดบทความ

นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้เกียรติมอบรางวัลแด่ พันตรีสุรพจน์ ทวีศักดิ์ เป็นเงินสด 30,000 บาท และร่วมท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา 2 ที่นั่ง ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดบทความเรื่อง “วันมาฆบูชา คือวันแห่งความรักที่แท้จริงและยิ่งใหญ่” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิธรรมอิสระ เนื่องในวันมาฆบูชาที่ผ่านมา