เซ็นสัญญาแต่งตั้งบริษัทก่อสร้างงานระบบอาคารโครงการเดอะพาร์ค ชิดลม

นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเซ็นสัญญาแต่งตั้งผู้ดำเนินงานการก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบลิฟท์ความเร็วสูง KONE ภายในอาคาร “เดอะพาร์ค ชิดลม” คอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมือง ระหว่างนายเดวิด นาร์โดน (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) กับนายปองพล เตชะวิจิตรา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานบริษัท จี.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด และกับนายยุทธ ตวงทอง (ที่ 3 จากขวา) ประธาน บริษัท ไทยลิฟท์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นพยาน