เซเรเนดโดยเอไอเอสมอบเงินให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

ในค่ำคืนแห่งดวงดาวกับเบิร์ด-มาช่า และดวงดาวรับเชิญ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส จัดงาน Starry Night by Serenade.. ค่ำคืนแห่ง ดวงดาว ที่สุดของความพิเศษให้ลูกค้าเซเรเนด ได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดเบิร์ด- มาช่า ในบรรยากาศโรแมนติกของค่ำคืนที่เต็มไปด้วยหมู่ดาว ณ โรงละครกรุงเทพ โดยมีแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เป็นดวงดาวรับเชิญ ที่เรียกความเซอร์ไพรส์จากลูกค้าเซเรเนดได้สนั่นฮอลล์ พร้อมมอบรายได้จากการประมูลของรักของหวงของเบิร์ด 5 ชิ้น และสมทบจากเอไอเอส รวม 200,000 บาท แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ บุญชอบ พงษ์พานิช ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ค่ำคืนแห่งดวงดาวแลดูจะสั้นไปนิด แต่เพียงแค่นี้ เซเรเนดของเอไอเอสก็กลับบ้านด้วยอารมณ์ดี มีความสุขกับการแสดงของดวงดาวหลายดวง พร้อมสุขใจกับการทำบุญครั้งนี้

คำบรรยายภาพ ค่ำคืนแห่งดวงดาวกับเบิร์ด-มาช่า โดยเซเรเนด

1. บรรยากาศ ณ โรงละครกรุงเทพ ที่จัดต้อนรับลูกค้าเซเรเนดโดยเอไอเอส ในค่ำคืนแห่งดวงดาวกับเบิร์ด-มาช่า

2. (จากซ้าย) 1.วิชัย โรจนสุนันท์ 2.ญารวี โรจนสุนันท์ 3.พรรณทิพา วิเชียรสรรค์ 4.พิรญาณ์ วิเชียรสรรค์

3. อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

4. บุรณี รัชไชยบุญ

5. (จากซ้าย) 1. วรลักษณัย พิจารณ์จิตร 2.ยุวดี พิจารณ์จิตร

6. (จากซ้าย) 1.อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เอไอเอส 2.ยุวดี
พิจารณ์จิตร 3.วรลักษณัย พิจารณ์จิตร

7. (จากซ้าย) 1.รุ่งทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2.วลีรัตน์ สิงคิวิบูลย์

8-9 กิจกรรมหมอดู ณ โรงละครกรุงเทพ ในค่ำคืนแห่งดวงดาวกับเบิร์ด-มาช่า

10. บรรยากาศก่อนการชมคอนเสิร์ต (จากซ้าย) 1.สิริเกศ จิรกิติ 2.ยุวดี พิจารณ์จิตร

11. สาวๆ เอไอเอส ขณะรอต้อนรับลูกค้าเซเรเนดโดยเอไอเอส ที่มาร่วมงานคอนเสิร์ตค่ำคืนแห่งดวงดาวกับเบิร์ด – มาช่า ณ โรงละครกรุงเทพ

12. (จากซ้าย) 1.ณัฐชยา คาดีวี 2.อรวรรณ เทียมเศวต

13. สาวๆ เอไอเอส ขณะรอต้อนรับลูกค้าเซเรเนดโดยเอไอเอส ที่มาร่วมงานคอนเสิร์ตค่ำคืนแห่งดวงดาวกับเบิร์ด – มาช่า ณ โรงละครกรุงเทพ

14. (จากซ้าย) 1.ฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจสื่อสารลูกค้าทั่วไป / บริหารการตลาด
เอไอเอส 2.ภูมิใจ กฤติยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เอไอเอส

15. (จากซ้าย) 1.พัฒน์ธนันตร์ พุทธพงษ์ ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ เอไอเอส 2.สุชาดา ธีรวชิรกุล

16. (จากซ้าย) 1.ทิพณิชา พลพาณิชย์ 2.มาดดี ตั้งพานิช

17. โสภิตนภา – ธิตินันท์ ชุ่มภาณี

18. (จากซ้าย) 1.ธิตินันท์ ชุ่มภาณี 2.อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
เอไอเอส 3.โสภิตนภา ชุ่มภาณี

19. (จากซ้าย) 1.วรัตมา สิงหภูมิ 2.สุพจน์ เจริญปฐมพงศ์

20. (จากซ้าย) 1.ณัฐกานต์ เกตุปราชญ์ 2.ณัฒิยา กุลกำจร 3.วชิรา จูประเสริฐพร

21. โซเฟีย มหากนก และน้องบีมมี่

22-23 บรรยากาศของการประมูลของรักของหวงของเบิร์ด จำนวน 5 ชิ้น คือ เข็มขัดที่ใส่ On tour อัลบั้มเบิร์ด-เสก, ชุดสร้อยคอ 4 เส้น จากอัลบั้มพริกขี้หนู และซ่อมได้, แว่นตาเก๋ไก๋, หมวกถักสุดรักสุดหวง และชุดเอี๊ยมที่ใส่ทำไร่ที่เชียงราย

24. ปาริชาต สุทธพงศ์ ถ่ายรูปกับเข็มขัดที่เบิร์ดใส่ On tour ที่ประมูลได้ในราคา 10,000 บาท

25. อลิสา นันทเทิม และชุดสร้อยคอ 4 เส้นของเบิร์ด จากอัลบั้มพริกขี้หนู 2 เส้น และอัลบั้มซ่อมได้ 2 เส้น ที่ประมูลได้ในราคา 20,000 บาท

26. อำนวย เล็กวงษ์เดิม ผู้ประมูลแว่นตาเก๋ไก๋ของเบิร์ดได้ ในราคา 23,000 บาท

27. ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ผู้ประมูลหมวกถักสุดรักสุดหวงที่เบิร์ดใส่เข้าห้องอัดทุกครั้ง ในราคา 23,000 บาท

28. อุทาร พันธนะอังกูร ผู้ประมูลชุดเอี๊ยมที่เบิร์ดใส่ทำไร่ที่เชียงราย ในราคา 15,000 บาท

29. ปาริชาต สุทธพงศ์ ผู้ประมูลเข็มขัด ที่เบิร์ดใส่ on tour อัลบั้มเบิร์ด-เสก ในราคา 10,000 บาท ขณะถอดเข็มขัดที่คาดไว้หลวมๆ จากเอวของเบิร์ด

30. อลิสา นันทเทิม ผู้ประมูลชุดสร้อย 4 เส้น ขณะนำสร้อยออกจากบริเวณหน้าอกของเบิร์ด ซึ่งเป็นลูกเล่นวิธีมอบของเบิร์ด

31. อำนวย เล็กวงษ์เดิม ผู้ประมูลแว่นตาเก๋ไก๋ ถอดแว่นตาจากเบิร์ด

32. ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ผู้ประมูลหมวกถักสุดรักสุดหวงของเบิร์ด ในราคา 23,000 บาท

33. ภูมิใจ กฤติยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เอไอเอส ขณะมอบดอกไม้แก่ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ในค่ำคืนแห่งดวงดาวกับเบิร์ด – มาช่า

34. เบิร์ด –ธงไชย แมคอินไตย์ รับมอบดอกไม้จาก บุษบา ศรีรัตนากร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด เอไอเอส ในค่ำคืนแห่งดวงดาวกับเบิร์ด – มาช่า

35. อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เอไอเอส มอบช่อดอกไม้ให้ มาช่า วัฒนพานิช

36. (จากซ้าย) 1.บุษบา ศรีรัตนากร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด เอไอเอส 2. เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์
3.อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เอไอเอส 4. มาช่า วัฒนพานิช 5.แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 6.ภูมิใจ กฤตยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เอไอเอส

37. ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พานิช ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมถ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รับช่อดอกไม้จาก อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เอไอเอส

38-39 บรรยากาศโรแมนติกของห้วงแห่งท้องฟ้าและหมู่ดาว ภายในโรงละครกรุงเทพ ในค่ำคืนแห่งดวงดาวกับเบิร์ด-มาช่า

40 – 44 การแสดงของซูเปอร์สตาร์ ขวัญใจวัยทีนและวัยรุ่นลุงป้า เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์

45 – 47 การแสดงของนักร้องสาวสวย มาช่า วัฒนพานิช

48-49 เบิร์ด และแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

50 แขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ กับบทเพลง “คนไม่สำคัญ”

51-52 เบิร์ด-มาช่า คลอเคลียแบบคู่รัก ในค่ำคืนแห่งดวงดาวกับเซเรเนดโดยเอไอเอส

53 เข็มขัดที่เบิร์ดใส่ on tour ในอัลบั้มเบิร์ด-เสก

54. ชุดสร้อยคอ 4 เส้น จากอัลบั้มพริกขี้หนู และอัลบั้มซ่อมได้

55. แว่นตาเก๋ไก๋ที่เบิร์ดใส่ติดตัวเป็นประจำ

56. ชุดเอี๊ยมที่เบิร์ดใส่ทำไร่ที่เชียงราย และหมวกถักสุดรักสุดหวงที่เบิร์ดใส่เข้าห้องอัดและใส่ถ่ายแบบลงนิตยสารหลายเล่ม

*********************