บางกอก เชน ฮอสปิทอล ผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (KH) เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) และนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (KH) ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 6 แห่งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แถลงข่าวร่วมกับนายเล็ก สิขรวิทย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเตรียมกระจายหุ้นจำนวน 330 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 1 บาท