ดั๊บเบิ้ล เอ มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปราจีนบุรี

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ นายชยุต ภุมมะกาญจนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปราจีนบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จ.ปราจีนบุรี รวมน้ำใจต้านภัยน้ำท่วม โดยมอบข้าวสารและอาหารแห้งช่วยเหลือชาวบ้านในเขตตำบลท่าตูมที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยกว่า 400 ครัวเรือน เมื่อเร็วๆ นี้