บีพีบี ไทยยิบซั่ม สานต่อโครงการกันร้อนให้หนู สนับสนุนผลิตภัณฑ์ยิปซัม พร้อมฝึกการอบรมการติดตั้ง สำหรับกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา

บีพีบี ไทยยิบซั่ม ผู้นำฝ้าเพดานและผนังภายในยิปซัม มอบผลิตภัณฑ์ระบบงานยิปซัม รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมจัดคอร์สฝึกอบรมให้กับนักศึกษาชมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เจ้าของโครงการ “สานฝันเพื่อน้อง … คืนน้ำใจให้แผ่นดิน” ซึ่งมีแผนปรับปรุงฝ้าเพดานและกั้นผนังอาคารเรียนให้กับโรงเรียนทัพราชวิทยา ในอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพสำหรับเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน