ทีทีแอนด์ทีขอบคุณลูกค้าดีเด่น

สุรช ล่ำซำ ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและบริการ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) มอบทีวีสีชอร์ป ขนาด 21 นิ้ว เพื่อขอบคุณคุณพรรณิกา กล้าการขาย ลูกค้าดีเด่นที่ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานทีทีแอนด์ทีครบ 12 ปี ในงานคอนเสิร์ต “ทีทีแอนด์ที ดนตรีออนไลน์” ที่บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท อาร์.เอส.โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน) มอบความบันเทิงให้แก่ลูกค้าและประชาชน ณ จ.พิษณุโลก เมื่อเร็วๆ นี้