สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเจิม เครื่องบินแบบ Airbus A320 ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจิมและทรงสุหร่ายเครื่องบินชื่อ กุ้ยหลิน ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบ Airbus A320 ลำแรกของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จากนั้นเสด็จฯ ไปประกอบพระราชภารกิจที่ประเทศฮ่องกง โดยนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้อำนวยการใหญ่ ถวายเครื่องบินแบบ Airbus A320 ลำดังกล่าวเป็นพระราชพาหนะ