ออมสิน – บก.สูงสุด ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร

ธนาคารออมสิน ร่วมกับกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการของความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น โดยมี พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงนาม ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการทหารสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ