ซัมซุงมอบทุน ซัมซุง ดิจิต-ออล โฮป

สยามสมาคม กรุงเทพฯ – 8 พฤศจิกายน 2547 – บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุน ซัมซุง ดิจิต-ออล โฮป ให้กับโรงเรียนศรีสังวาลย์ (มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) และสมาคมยุวชนคริสเตียนดิจิตอล โดยมี ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบทุน