อีเลคโทรลักซ์ เปลี่ยนโลโก้ ใช้ตัวอักษรดูทันสมัยขึ้น

แมรี่เคย์ ค็อปฟ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัทอีเลคโทรลักซ์  บอกถึงสาเหตุของปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ครั้งนี้ เพราะต้องการสร้างความตื่นเต้นและความแตกต่างของแบรนด์ โดยโลโก้ใหม่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในสภาวะที่การค้าปลีกและยุคดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

“โลโก้ใหม่นี้ยังต้องการสื่อถึงแบรนด์อีเลคโทรลักซ์ในความรู้สึกใหม่ ภายใต้ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอให้กับลูกค้า รวมทั้งวิธีการที่ให้ผู้คนรับรู้ โลโก้ใหม่จะช่วยสร้างการรับรู้มากขึ้น โดยจะเน้นให้ผู้บริโภคให้มีส่วนร่วม อารมณ์ความรู้สึกในทางบวก ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา บ่งบอกถึงคุณค่าที่สำคัญและค้นพบสิ่งที่พวกเขากำลังมองหา”

อีเลคโทรลักซ์จะเริ่มทยอยใช้โลโก้นี้ในร้านค้า ช่องทางออนไลน์ บรรจุภัณฑ์สินค้าและบนอุปกรณ์มือถือ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

จะว่าไปแล้ว ผู้บริโภคอาจไม่เห็นความเปลี่ยนแปลมากนัก เนื่องจากอีเลคโทรลักซ์ยังใช้สัญลักษณ์ ที่ใช้มาตั้งแต่ 53 ปีที่แล้ว ยกเว้นตัวอักษรที่ดูทันสมัยขึ้น