ขอเชิญฟังการบรรยายชุด “เมนูหลัก” (Main Course) ครั้งที่ 3 หัวข้อ “จุดหักเหของโพสต์โมเดิร์นในสังคมวัฒนธรรมไทย”


by admin
15-11-2004 00:00:00

โครงการการบรรยายชุด “เมนูหลัก” (Main Course) เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยหอศิลป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่มีความเข้มข้นเชิงวิชาการของสาขาทัศนศิลป์ ที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับสาขาความรู้อื่นๆ เพื่อให้นักศึกษา ผู้ทำงานในแวดวงศิลปะและประชาชนทั่วไปที่สนใจในประเด็นศิลปวัฒนธรรมได้มีโอกาสได้รับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากนักทฤษฎีและนักปฏิบัติจากหลายสาขาวิชา

โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 กำหนดการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ อาจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา หัวข้อ “จุดหักเหของโพสต์โมเดิร์นในสังคมวัฒนธรรมไทย” ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2547 ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เวลา 9.00-12.00 น.
สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร.02-350-3626 หรือ buag@bu.ac.th

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter