มูลนิธิเอสซีจี ชวนเยาวชนคนรักศิลปะ เตรียมปล่อยของประลองความ ‘ติสท์’ สร้างสรรค์สังคมใน Young Thai Artist Award 2013

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับโครงการ ‘รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2556’ หรือ Young Thai Artist Award 2013 เวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่รวมศาสตร์แห่งศิลป์หลายแขนงไว้ด้วยกันทั้งศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพยนตร์ วรรณกรรม ภาพถ่าย และการประพันธ์ดนตรี คนรักศิลปะอย่าพลาด….เตรียมตัวปล่อยของประลองความสร้างสรรค์ได้แล้ววันนี้ !!!

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการว่า “การพัฒนาคน ให้เป็นทั้งคนเก่งและดี ถือเป็นหัวใจหลักในการทำงานของมูลนิธิเอสซีจี สำหรับเด็กและเยาวชนนั้นแม้ว่าการศึกษาจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่เราก็มีความเชื่อว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องเดียวที่สำคัญที่สุดในชีวิต และมองว่าความสามารถอื่นๆ ก็เป็นเรื่องที่ควรได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องศิลปะที่เยาวชนไทยมีความสามารถไม่ด้อยกว่าชาติใดในโลก มูลนิธิเอสซีจีจึงได้จัดการประกวด Young Thai Artist Award เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถทางศิลปะได้ฉายแววให้สาธารณชนได้รับรู้ โดยผลงานของน้องๆ ที่ส่งเข้าร่วมประกวดตลอด 8 ปีที่ผ่านมา น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีถึงความสามารถและพัฒนาการที่โดดเด่นของเด็กไทย”

Young Thai Artist Award จึงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ปล่อยของ ประลองความคิด ประชันความสร้างสรรค์ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของการประกวดในระดับเยาวชนที่ยังไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในประเทศเมื่อย้อนไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว โครงการนี้จึงเป็นเวทีแรกที่เปิดโอกาสและอิสระทางความคิดให้เด็กไทยผู้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานศิลปะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และคีตศิลป์ ซึ่งนับว่าเป็นการประกวดศิลปะที่รวมรวมถึง 6 สาขาไว้ในเวทีเดียวกัน ได้แก่ ศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันชั้นนำของประเทศเกี่ยวข้องกับศิลปะ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

สำหรับ Young Thai Artist Award 2013 ในปีนี้จะเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ใช้พลังแห่งการสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อถ่ายทอดแนวความคิด ผสานกับความมุมานะ มุ่งมั่นผลิตชิ้นงานศิลปะโดยยังคงคอนเซ็ปต์ให้อิสระในการคิดสร้างสรรค์ผลงานในเชิงบวกต่อสังคม รวมทั้งประกาศตัวให้วงการศิลปะได้รับรู้ถึงความสามารถอันโดดเด่นของเด็กไทย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของแต่ละสาขา นอกจากจะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาทแล้ว ยังได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ หาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไป ส่วนผู้ได้รับรางวัลดีเด่น จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 3.3 ล้านบาท

น้องๆ เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมประกวด ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – กันยายน 2556 (วัน เวลา สถานที่ ตามกำหนดของแต่ละสาขาการประกวด) พร้อมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org หรือโทร 0 2586 5214 สนใจติดตามความเคลื่อนไหวโครงการฯ คลิก www.facebook.com/YoungThaiArtistAward