มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษา “เด็กช่าง สร้างชาติ” สนับสนุนเด็กไทยก้าวไกลในอาชีพ

นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี เปิดตัวทุนการศึกษา “เด็กช่าง สร้างชาติ” ปี 2 สนับสนุนเด็กไทยให้ก้าวไกลในอาชีพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าและเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 250 ทุน ทุนละ 20,000 บาท โดยเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และยังเป็นทุนต่อเนื่องไปจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยน้องๆ นักเรียนทุนจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งการส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานกับหน่วยงานชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และยังมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสา ช่วยเติมเต็มประสบการณ์วิชาชีพและเรียนรู้การเป็นผู้ให้อีกด้วย

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอรับทุนเด็กช่าง สร้างชาติ สามารถเข้าไปดูกติกาเงื่อนไขการสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.scgfoundation.org ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2586 3446 หรือ คลิก www.facebook.com/SCGFoundation.scholarship