“ดัชมิลล์” ร่วมสนับสนุน “มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ” จัดทำหนังสือ “สาระน่ารู้ โรคกระดูกพรุน” ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมชวนคนไทยดื่มนมเพื่อกระดูกแข็งแรง

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) ซึ่งกลุ่มโรคนี้เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค และการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคกระดูกพรุน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ล่าสุดได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ จัดทำหนังสือ “สาระน่ารู้ โรคกระดูกพรุน” เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน (World Osteoporosis Day) 2014  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิคที่สวยงาม มีเนื้อหาที่กระชับ และเข้าใจง่าย อธิบายถึงการป้องกันโรคกระดูกพรุนอย่างถูกวิธี สร้างแคลเซียมบำรุงกระดูกด้วยการดื่มผลิตภัณฑ์นมคุณภาพซึ่งมีแคลเซียมธรรมชาติ รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีสูง ร่วมกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีและกระดูกแข็งแรง  รวมไปถึงคำแนะนำในการใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือ “สาระน่ารู้ โรคกระดูกพรุน” ได้ที่มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ หรือดาวน์โหลดฟรีได้ที่ www.topf.or.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคดัชมิลล์ โทร.02-881-2222