ทีเอ็นที เอ็กซเพรส ร่วมจัดงาน Working Together Forum Thailand 2014 “เชื่อมโยงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่กับผู้ประกอบการ SME”

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมและผู้สนับสนุนหลักในการประชุม “Working Together Forum Thailand 2014” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก” โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทที่เข้าร่วมงานซึ่งมีมากกว่า 70 แห่ง ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเสนอความร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ ภายในงาน ผ่านการนำเสนอข้อมูลองค์กรซึ่งใช้เวลาช่วงละ 20 นาที โดยมี มร. ยานัส รูลอฟ สลาวเดอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนจากองค์กรที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศฝรั่งเศส และ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

ผู้สนับสนุนหลักทั้ง 4 ราย ซึ่งให้เกียรติขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับ ได้แก่ ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ, เด็กซ์ตร้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต จัดจำหน่าย และดำเนินงานโครงสร้างเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างระดับโลก, อัลสตอม ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการขนส่งระบบราง, และ โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมทั้งการทำความสะอาด บริการมื้ออาหาร การก่อสร้าง และการจัดจ้างบุคลากร

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการมอบโอกาสครั้งสำคัญให้แก่องค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมงาน เพื่อนำเสนอความสามารถขององค์กรผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การสร้างความเข้าใจต่อสินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจระหว่างกันได้อย่างตรงจุด, การตระหนักถึงรูปแบบธุรกิจของทุกฝ่ายอย่างถ่องแท้, และ การเข้าถึงชุมชนธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน ผ่านการช่วยเหลือประชาคมธุรกิจในวงกว้าง ฝ่ายทีเอ็นทีจะได้ใช้ประโยชน์จากการร่วมมือกับพันธมิตรในการประชุมครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าและเตรียมพร้อมต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ต่อไป 

เกี่ยวกับ ทีเอ็นที เอ็กซเพรส

ทีเอ็นที เอ็กซเพรส คือหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยทำหน้าที่ขนส่งหีบห่อ เอกสาร และพัสดุภัณฑ์รวมกว่าหนึ่งล้านชิ้นต่อวัน ทั้งยังเป็นผู้ดำเนินงานเครือข่ายการขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียแปซิฟิก และอเมริกา นอกจากนี้ ทีเอ็นที เอ็กซเพรส ยังได้รายงานผลประกอบการของปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 6.7 พันล้านยูโร สำหรับการให้บริการทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทีเอ็นทีได้ที่ http://www.tnt.com/corporate