เลแมน บราเดอร์ส แต่งตั้ง ทาคาชิ อาบิโกะ เป็นผู้จัดการฝ่ายขายตราสารหนี้สำหรับลูกค้าสถาบัน ประจำประเทศญี่ปุ่น

ทาคาชิ อาบิโกะ เคยมีประสบการณ์ด้านการขายตราสารหนี้ที่ โนมูระมานานกว่า 20 ปี

กรุงเทพฯ – 16 พฤศจิกายน 2547 – เลแมน บราเดอร์ส บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง นายทาคาชิ อาบิโกะ เป็นกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายขายตราสารหนี้สำหรับลูกค้าประเภทสถาบันการเงิน ประจำประเทศญี่ปุ่น โดยจะดูแลและรับผิดชอบธุรกรรมตราสารหนี้ในสกุลเงินเยนและสกุลเงินอื่นๆ ให้กับลูกค้าประเภทสถาบันการเงินของญี่ปุ่นทั่วโลก รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงินที่มีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในสกุลเงินเยน อาทิ พันธบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่น และตราสารอนุพันธ์ให้แก่นักลงทุนทั่วโลก