โครงการ “Do it clean” ของเครือซิเมนต์ไทยคว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อม

บัญญัติ คำนูณวัฒน์ (ขวา) ผู้จัดการสื่อสารภายนอก สำนักงานสื่อสารองค์กร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเครือซิเมนต์ไทย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ สุวิทย์ คุณกิตติ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่โครงการ “Do it clean” ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ให้ร่วมกันจัดระเบียบขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมทีดี่ของเครือซิเมนต์ไทย มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างโดดเด่น เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2547 เมื่อเร็วๆ นี้