ยิ่งลักษณ์ บิ๊กบอส เอไอเอส เปิดห้องต้อนรับเยาวชน NWO Project หวัง สร้างตันกล้าพันธุ์ดีให้โลกธุรกิจ

ยิ่งลักษณ์ บิ๊กบอส เอไอเอส เปิดห้องทำงานส่วนตัว ต้อนรับเยาวชนในโครงการ NWO Project ชี้แนะให้ใช้โอกาสเต็มที่ในการนำภาคทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง เผยเป็นครั้งแรกที่ เอไอเอส เปิดให้เยาวชนได้เข้าร่วมงานเชิงกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจของบริษัทฯ