บีอีเอ ซิสเตมส์ประกาศแต่งตั้งแวลลูฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายซอฟท์แวร์โซลูชันเพื่อการพัฒนาและเชื่อมโยงแอพพลิเคชัน

31 มกราคม 2548 … นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช (ขวา) กรรมการบริหาร ฝ่ายเอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็มส์และบริการเทคนิค บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด และนายวีระ อารีรัตนศักดิ์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทบีอีเอ ซิสเตมส์ อิงค์ ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายซอฟท์แวร์โซลูชันเพื่อการพัฒนาและเชื่อมโยงแอพพลิเคชัน ทั้งในด้านข้อมูลและการปฏิบัติงาน อย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ โซลูชันดังกล่าวจะมีการปฏิบัติงานบนแนวคิด Liquid Computing Vision ซึ่งให้การสนับสนุนหลักการทำงานด้าน Service Oriented Architecture หรือ SOA ที่มุ่งให้แอพพลิเคชันทั้งหมดในองค์กรให้สามารถตอบสนองกระบวนการให้บริการทางธุรกิจได้อย่างครอบคลุมทุกสายงาน อันจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานร่วมกันในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งานมีขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุมวีนัส บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด อาคารชาญอิสสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่