คอร์นนิ่งประกาศทำข้อตกลงระยะยาว ขายกระจกแอลซีดีเจนเนอเรชั่น 6

คอร์นนิ่ง, นิวยอร์ก–(บิสิเนส ไวร์)–9 มีนาคม 2548 – คอร์นนิ่ง อินคอร์ปอเรเต็ด (Corning Incorporated – NYSE:GLW) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เซ็นสัญญาระยะยาวกับบริษัท เอยู ออปโทรนิคส์ คอร์ปอเรชั่น (AU Optronics Corporation – NYSE:AUO) ในการขายวัสดุซับสเตรทกระจกแอลซีดีล็อตใหญ่ โดยภายใต้ข้อตกลงในสัญญานี้ บริษัท คอร์นนิ่ง ดิสเพลย์ เทคโนโลยีส์ ไต้หวัน จำกัด จะจัดส่งกระจกแอลซีดีเจเนอเรชั่น 6 จำนวนมากให้กับเอยู ออปโทรนิคส์ เพื่อใช้ผลิตจอแอลซีดีรุ่นใหม่ในเมืองไต้ชุง ประเทศไต้หวัน

เงื่อนไขในสัญญาระบุว่า เอยู ออปโทรนิคส์ จะผ่อนชำระเงินให้กับคอร์นนิ่งเป็นงวดๆ และเอยู ออปโทรนิคส์จะสามารถใช้การผ่อนชำระนี้ในรูปของเครดิตสำหรับการซื้อกระจกในอนาคตได้ตลอดอายุของสัญญา

เจมส์ พี. แคลปปิน ผู้จัดการทั่วไปของคอร์นนิ่ง ดิสเพลย์ เทคโนโลยีส์ และกรรมการผู้จัดการของดิสเพลย์ เทคโนโลยีส์ เอเชีย กล่าวว่า “ข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งที่เอยู ออปโทรนิคส์ และคอร์นนิ่งได้ร่วมกันสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมแอลซีดีในไต้หวัน ทั้งสองบริษัทประสบความสำเร็จ โดยสามารถร่วมกันกำหนดภาพที่ชัดเจนของความต้องการใช้ซับสเตรทเจนเนอเรชั่น 6 เอยู ออปโทรนิคส์จึงมั่นใจว่าจะมีกระจกแอลซีดีคุณภาพดีอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เกี่ยวกับ คอร์นนิ่ง อินคอร์ปอเรเต็ด

คอร์นนิ่ง อินคอร์ปอเรเต็ด (www.corning.com) เป็นบริษัทเทคโนโลยีแบบกระจาย (Diversified Technology) ซึ่งได้ทุ่มทรัพยากรลงในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง คอร์นนิ่งได้รวมความเชี่ยวชาญในกระจกชนิดพิเศษ วัสดุเซรามิค โพลีเมอร์ และการจัดการคุณสมบัติต่างๆ ของแสง เข้ากับกระบวนการและความสามารถในการผลิตเพื่อพัฒนา จัดทำ และจำหน่ายสินค้านวัตกรรมสำหรับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมผลิตจอแบน อุตสาหกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม เซมิคอนดัคเตอร์ และชีววิทยาศาสตร์

ข้อความเตือนและข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้ประกอบด้วยข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานจริงผิดไปจากที่คาดอย่างมาก ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้กินความรวมถึง การเปลี่ยนแปลงหรือการผันผวนของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการเมืองที่อาจเกิดขึ้นได้ การขึ้นลงของการพิกัดอากร ภาษีนำเข้า และอัตราแลกเปลี่ยน อุปสงค์ในตัวสินค้าและกำลังการผลิตของอุตสาหกรรม สินค้าและราคาของคู่แข่งขัน ประสิทธิภาพในการผลิต การลดต้นทุน การจัดหาและต้นทุนของวัสดุและส่วนประกอบที่จำเป็น การขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ยอดสั่งซื้อและความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ การใช้เงินทุนของลูกค้ารายใหญ่ในอุตสาหกรรมแอลซีดีและธุรกิจอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมในการขายระหว่างสินค้าคุณภาพและที่ไม่ใช่ ต้นทุนในการสร้างโรงงานใหม่และในการขยายกิจการ กิจกรรมทางการค้าที่อาจสะดุดลงเนื่องจากการก่อการร้าย ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ การไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง หรือปัญหาทางด้านสุขภาพ ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนและทุนโดยมีเงื่อนไขที่สมเหตุผล การประกันภัยที่เพียงพอและหาได้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดและทรัพยากรทุน การใช้จ่ายเงินทุน ต้นทุนดอกเบี้ย การควบรวมและกิจกรรมในการกระจาย ปริมาณของสินค้าคงคลังส่วนเกินหรือที่ตกรุ่น อัตราการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสามารถในการบังคับใช้สิทธิบัตร ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงของบุคลากรหลัก ความผันผวนของราคาหุ้น ข้อบังคับหรือข้อกฏหมายที่ไม่น่าพอใจ ปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้ถูกระบุอยู่ในการรายงานที่คอร์นนิ่งได้จัดส่งให้กับคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้าสามารถครอบคลุมปัจจัยเฉพาะในวันที่ถูกประกาศออกมา และคอร์นนิ่งไม่มีภาระหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคต

ติดต่อ: คอร์นนิ่ง อินคอร์ปอเรเต็ด
สื่อมวลชนสัมพันธ์:
โมนิกา แอล. ออตต์, 607-974-8769
ottml@corning.com
เอ็ม. เอลิซาเบธ แดนน์, 607-974-4989
dannme@corning.com
หรือ
นักลงทุนสัมพันธ์:
เคนเน็ท ซี. โซฟิโอ, 607-974-7705
sofiokc@corning.com