HL – 2040 เลเซอร์ พรินเตอร์ใหม่จากบราเดอร์

บราเดอร์ ประเทศไทย เปิดตัว เลเซอร์ พรินเตอร์ HL-2040 ใหม่ ราคาประหยัด เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือ โฮม ออฟฟิศ ถูกออกแบบมาให้ประหยัดเนื้อที่ มีต้นทุนในการทำงานต่ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะเปลี่ยนเฉพาะผงหมึกทำให้ลดปริมาณขยะ ความเร็วในการพิมพ์อยู่ที่ 20 หน้าต่อนาที ความละเอียดในการพิมพ์ 2,400 x 600 dpi มีไฟแสดงสถานะ การใช้งาน 4 ดวง ใส่กระดาษได้สูงสุด 250 แผ่น เชื่อมต่อด้วย USB และ Parallel สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร 0-2665-7777 หรือ www.brother.co.th