เอสเมอร์เทคประกาศขยายช่วงเวลาเสนอขายหุ้นไอพีโอให้กับนักลงทุนสถาบันออกไปอีก 2 วัน ถึงวันศุกร์ที่ 1 ก.ค.


01-07-2005 00:00:00

ดูเบนดอร์ฟ-ซูริค, สวิตเซอร์แลนด์--(บิสิเนส ไวร์)--30 มิ.ย. 2548 - เอสเมอร์เทค บริษัทชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาซอฟท์แวร์ โซลูชั่นสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ฝังตัว เปิดเผยในวันนี้ว่า หุ้นไอพีโอของบริษัทเป็นที่ต้องการของนักลงทุนอย่างมาก เห็นได้จากในขณะนี้ที่มีการยื่นหนังสือจองซื้อหุ้นที่ราคา 20 ฟรังก์สวิส ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคา มากกว่า 9 ครั้ง

หลังจากการเผยแพร่ Preliminary Offering Memorandum เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เอสเมอร์เทคได้รับหนังสือจากเต๋า กรุ๊ป ลิมิเต็ด ซึ่งเนื้อหาโดยทั่วไปอ้างอิงถึงสิทธิบัตรและคำขอสิทธิบัตรบางฉบับของเต๋า กรุ๊ป เต๋า กรุ๊ป ได้แสดงความวิตกกังวล จากการตีความหมายของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเอสเมอร์เทคผิดว่า เทคโนโลยีของเอสเมอร์เทคอาจจะทับซ้อนกับสิทธิในสิทธิบัตรบางฉบับของบริษัท ทั้งนี้ หลังจากได้รับการยืนยันจากทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสหรัฐอเมริกา เอสเมอร์เทคพบว่าถ้อยแถลงของเต๋า กรุ๊ป ไม่มีมูลและเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง ซึ่งหากมีการเรียกร้อง เอสเมอร์เทคก็จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทอย่างแข็งขัน และไม่คาดหวังว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายใดๆอาจเป็นปัจจัยสำคัญ

คณะกรรมการและผู้บริหารของเอสเมอร์เทค รวมทั้งผู้จัดการจำหน่ายร่วมซึ่งได้แก่ ยูบีเอส อินเวสเมนท์ แบงก์ และ ดอยช์ แบงก์ ตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลนี้แก่นักลงทุนที่มีศักยภาพ ก่อนที่จะมีการกำหนดราคาไอพีโอ ดังนั้น ช่วงเวลาเสนอขายแก่นักลงทุนกลุ่มสถาบันจะขยายเวลาออกไปจนถึงเที่ยงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม และวันแรกของการซื้อขายบนกระดานหลักของตลาดหุ้นสวิส SWX คาดว่าจะเป็นวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2548

เกี่ยวกับเอสเมอร์เทค

เอสเมอร์เทคเป็นบริษัทชั้นนำผู้จำหน่ายซอฟท์แวร์ โซลูชั่นสำหรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ฝังตัว เราได้ส่งมอบโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ผู้ผลิตชิพเซ็ทและผู้ผลิตอุปกรณ์ฝังตัวในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์พื้นฐาน, มัลติมีเดียในบ้าน, อุปกรณ์เครื่องจักรกับเครื่องจักรและสินค้าอีเล็คทรอนิคส์ ด้วยแนวคิดการวิศวกรรมเพื่อขนาดเล็ก โซลูชั่นไร้สาย Java(TM) (J2ME(TM)) แอพพลิเคชั่นและส่วนประกอบในโทรศัพท์เคลื่อนที่และแพลตฟอร์มซอฟท์แวร์เชิงวัตถุ (OSVM) จึงได้รับการออกแบบให้ดึงประสิทธิภาพสูงสุดจากฮาร์ดแวร์ เอสเมอร์เทคก่อตั้งในปี 2542 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครซูริค โดยมีฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายขายและฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐ ทั้งนี้ ไม่สามารถเสนอหรือขายหลัก ทรัพย์ในสหรัฐได้โดยไม่มีการจดทะเบียนหรือการยกเว้นจากการจดทะเบียน และการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ประชาชนที่จะกระทำในสหรัฐนั้นจะต้องกระทำด้วยวิธีการหนังสือชี้ชวนที่สามารถขอได้จากบริษัทเอสเมอร์เทค เอจี โดยหนังสือชี้ชวนจะมีข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับเอสเมอร์เทคและฝ่ายบริหารบริษัทรวมทั้งงบการเงินของบริษัท ส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นและไม่สามารถเผยแพร่หรือส่งไปยังออสเตรเลีย แคนาดา หรือญี่ปุ่น

เอกสารฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อบุคคลดังต่อไปนี้เท่านั้น บุคคลซึ่ง (1) อยู่นอกสหราชอาณาจักร หรือ (2) เคยมีประสบการณ์การทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือ (3) เป็นบุคคลที่เข้าข่ายมาตรา 49(2)(a) ถึง (d) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง, สมาคมที่ไม่ได้เป็นบริษัท, ฯลฯ) ของกฎหมายบริการทางการเงินและตลาดพ.ศ.2543 (การส่งเสริมทางการเงิน) คำสั่ง 2001 (บุคคลที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าวเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ต้องไม่ถูกนำไปใช้หรืออาศัยโดยบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการลงทุนหรือกิจกรรมการลงทุนใดๆซึ่งเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและจะมีส่วนร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ประกาศฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ และไม่ได้เป็นหนังสือชี้ชวนการจดทะเบียนหุ้นตามมาตรา 652a และ/หรือมาตรา 1156 ประมวลกฎหมายภาระผูกพันของสวิสฯหรือมาตรา 32 ff กฎระเบียบด้านการจดทะเบียนหุ้นของสวิส รวมทั้งไม่ได้เป็นประกาศแจ้งการจดทะเบียนหุ้นตามมาตรา 45 ff กฎระเบียบด้านการจดทะเบียนหุ้นของสวิส
เอสเมอร์เทคเป็นเครื่องหมายการค้าของเอสเมอร์เทค เอจี ส่วนจาวาเป็นเครื่องหมายการค้าของซัน ไมโครซิสเตมส์ อิงค์ ขณะที่ชื่อบริษัท สินค้า และบริการอื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละรายที่ระบุไว้

ติดต่อ: เอสเมอร์เทค
เลง สตริคเกอร์-หว่อง, โทร. +41 1 823 8954
lstricker@esmertec.com