เปิดโลกอุตสาหกรรมสิ่งทอในงาน ITMA ASIA 2005 ณ ประเทศสิงคโปร์

ร่วมนับถอยหลังเพื่อพบกับงาน ITMA ASIA 2005 งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ในระหว่าง 17-21 ตุลาคม 2548 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยการจัดงานของ CEMATEX (European Committee of Textile Machinery Manufacturers) และร่วมนำเสนอโดย Meeting Planners International (MPI)