คาเธ่ย์ แปซิฟิค ปลื้มยอดขาแพ็คเกจ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ชุดแรก ปล่อยแพ็คเกจชุดที่สองตามมาติดๆ

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค กระตุ้นการเดินทางเข้าสู่ฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดส่งแพ็คเกจท่องเที่ยว ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ชุดใหม่ต่อเนื่องจากชุดแรกที่เพิ่งสิ้นสุดไปหมาดๆ ด้วยราคาใหม่เริ่มต้นที่ 17,300 บาท ซึ่งเปิดให้จองแพ็คเกจแล้วจนถึง 7 ตุลาคม 2548 นี้ โดยมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2548 นี้