เคทีซีจัดแรลลี่มอบอาหารสมองแก่น้องๆที่เขาใหญ่

19 กันยายน 2548 – นายนิวัตต์ จิตตาลาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธวัชชัย ธิติศักดิ์สกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายธุรกิจบัตรเครดิต เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมจัดกิจกรรมแรลลี่กรุงเทพฯ – นครราชสีมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน โดยเดินทางไปมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และของเด็กเล่นเพื่อพัฒนาทักษะและความคิดแก่น้องๆ ณ โรงเรียนบ้านเขาวง โรงเรียนบ้านโนนกระโดน และโรงเรียนบ้านซับใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดนครราชสีมาและยังขาดปัจจัยสนับสนุนอีกเป็นจำนวนมาก โดยผู้บริหารและพนักงานเคทีซีได้ร่วมกันเล่นเกมส์และทำกิจกรรมกับน้องๆ รวมทั้งครูและผู้ปกครองอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้