อีซี่ บาย ร่วมใจปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยชั้นนำ โดยทีมผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายบริหารสินเชื่อ จำนวนกว่า 120 คน แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อเกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ตามพันธกิจของบริษัท ผ่านกิจกรรม “EASY BUY ร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน” ณ บริเวณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมถวายเป็นราชสักการะแด่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหา มหาราชินี และ วันแม่แห่งชาติ