แควนตัสและบริติช แอร์เวย์ส เปลี่ยนแปลงเลขหมายติดต่อ


23-09-2005 00:00:00

22 กันยายน 2548 - เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ศกนี้ เป็นต้นไป สายการบิน แควนตัส และบริติช แอร์เวย์ส ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์และโทรสารสำนักงานในเมือง กล่าวคือ

ฝ่ายขาย
- โทรศัพท์ 0-2627-1704
- โทรสาร 0-2627-1715

ฝ่ายสำรองที่นั่ง
- โทรศัพท์ 0-2627-1701
- โทรสาร 0-2627-1717

ฝ่ายบัตรสมาชิก
- โทร 0-2627-1702
- โทรสาร 0-2627-1717

ฝ่ายธุรการ
- โทรศัพท์ 0-2627-1700
- โทรสาร 0-2627-1714

ปัจจุบัน สายการบิน แควนตัส และบริติช แอร์เวย์ส ให้บริการเที่ยวบินตรงทุกวัน จากกรุงเทพฯ ไป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย