ซีเวลเนส อบรมสปาให้กับผู้ประกอบการ

ซีเวลเนส ศูนย์ส่งเสริมความรู้ด้านธุรกิจความงามครบวงจร จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ เริ่มต้นธุรกิจสปาหน้าอย่างมืออาชีพ ” ในโครงการ สร้างอาชีพ สร้างธุรกิจ โดยมีนายแพทย์โกสินทร์ แจ่มเพ็ชรรัตน์ (ยืนกลาง) กรรมการผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสปาและธุรกิจความงามร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้กับผู้ประกอบและผู้สนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับสปาและธุรกิจความงามอย่างครบวงจร เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ทันที ณ ศูนย์ฝึกอบรม ซีเวลเนส เมื่อเร็วๆ นี้