งานประชุมอะควาเทค เอเชีย 2005 ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท อัมสเตอร์ดัม ราย ร่วมกับ บริษัท เอเชียคองเกรส อีเว้นส์ จำกัด จะร่วมกันจัดงานประชุมอะควาเทคเอเชีย 2005 ครั้งที่ 6 ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการจัดงานอะควาเทคที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ในปีที่ผ่านมา และสหรัฐอเมริกาในต้นปีนี้ โดยอะควาเทคเอเชีย 2005 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 6-8 ตุลาคม ศกนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

มร. มาเซล อีวัลส์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียคองเกรส อีเว้นส์ จำกัด เปิดเผยว่า “เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่การจัดงานอะควาเทค เอเชีย 2005 ในครั้งนี้มีองค์กรและหน่วยงานจาก 20 ประเทศ จำนวนถึง 100 แห่ง ร่วมแสดงผลงานการจัดการน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย และได้ส่งผลให้งานครั้งนี้มีความยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคนานาชาติ และภายในงานมีการแบ่งบูธออกเป็นพาวิลเลี่ยนประเทศอินเดีย เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ฯลฯ เป็นต้น”

มร. อีวัลส์ กล่าวเสริมว่า “งานอะควาเทค เอเชีย จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี คาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน จะได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มาจากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ อาทิ หน่วยงานด้านน้ำและนิคมอุตสาหกรรมนายกเทศมนตรี นักวางผังเมือง วิศวกรสุขาภิบาล หน่วยงานด้านกฏระเบียบและวางนโยบาย วิศวกรโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม วิศวกรห้องแล็ปและนักวิชาการ เป็นต้น”

“เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่งาน อะควาเทค เอเชีย มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการเอื้อโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลแก่บุคคลในวงการทรัพยากรน้ำทั่วโลก ในวันงานระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม เราได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (The Asian Institute of Technology) จัดสัมมนา อะควา เอเชีย ฟอรั่ม ภายใต้แนวคิด “การจัดการทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากสถาบันต่าง ๆ มาร่วมบรรยาย การสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักวิจัย และผู้จัดการที่ทำงานเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว และนวัตกรรมในการจัดการใหม่ ๆ โดยหัวข้อการสัมมนาจะเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มขึ้นของปัญหาเรื่องน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำ การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิผลและเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย” มร. อีวัลส์ กล่าว

นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (กิจการวิสาหกิจ) การประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “งานอะควาเทค เอเชีย 2005 จะช่วยส่งเสริมโอกาสระดับนานาชาติแก่บุคคลในอุตสาหกรรมน้ำ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตอุตสาหกรรมน้ำ และนอกจากนั้น งานนี้ยังเป็นแหล่งรวมข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาและจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

นายอกนิษฐ์ อัมพวะสิริ รองผู้อำนวยการบริหารรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) กล่าวเสริมว่า “องค์การจัดการน้ำเสียมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาน้ำดื่มให้ประชาชนคนไทย เราเป็นหน่วยงานจัดหาน้ำแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 73 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังพัฒนาความก้าวหน้า เพื่อสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน”

งานประชุมและนิทรรศการ อะควาเทค เอเชีย 2005 ได้รับการรับรองจาก ยูเอส คอมเมอร์เชียล เซอร์วิสเซส และได้รับการสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง กรมควบคุมมลพิษ องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หอการค้าไทย-อินเดีย และสมาคมน้ำแห่งประเทศสิงคโปร์ อนึ่ง สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานอะควาเทค เอเชีย 2005 ได้ที่ เอเชียคองเกรส อีเว้นส์ โทรศัพท์ 02 960 0141 หรือคลิกดูรายละเอียดที่เวปไซต์ www.aquatechtrade.com/asia