อังกฤษขยับขึ้นรั้งอันดับ 1 ในดัชนี Capital Access Index ของสถาบันมิลเคน ในฐานะตลาดที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการมากที่สุด

สหราชอาณาจักรได้รับการจัดอันดับสูงสุดในดัชนี Capital Access Index ของสถาบันมิลเคนเป็นปีแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการจัดอันดับมา โดยดัชนีนี้เป็นการประเมินว่าชาติใดมีตลาดที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการมากที่สุด สหราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ในอันดับ 3 เมื่อปีที่แล้ว ขยับขึ้นครองอันดับ 1 ในปีนี้ เนื่องจากการเติบโตและความคึกคักของตลาดตราสารทุน ขณะที่ฮ่องกง ซึ่งรั้งอันดับ 1 เมื่อปีที่แล้วตกลงมาอยู่ในอันดับที่ 2 ในปีนี้ ตามมาด้วยสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้ มีหลายประเทศที่ขยับอันดับขึ้นจากเดิมมาก ซึ่งรวมถึง อาร์เจนตินา (ขยับขึ้น 10 อันดับ จาก 76 เป็น 66), เม็กซิโก (ขยับขึ้น 8 อันดับ จาก 51 เป็น 43) และบัลกาเรีย (ขยับขึ้น 8 อันดับ จาก 61 เป็น 53) ขณะเดียวกันก็มีหลายประเทศที่ร่วงลงหลายอันดับ ซึ่งรวมถึงฟิลิปปินส์ (ร่วงลง 9 อันดับ จาก 49 เป็น 58), บราซิล (ร่วงลง 7 อันดับ จาก 33 เป็น 40) และประเทศไทย (ร่วงลง 6 อันดับ จาก 24 เป็น 30)

Capital Access Index คือการวิเคราะห์ความกว้าง ความลึก และความสามารถของตลาดทุนทั่วโลกอย่างครอบคลุมกว้างขวาง โดยพิจารณาจากสมมติฐานทั่วไป แต่มีวิธีการวัดที่ซับซ้อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปสร้างความเติบโตให้กับบริษัทและทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยสร้างงานนั้น ถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเติบโตในระยะยาว การลดความยากจน และการแบ่งขั้วของรายรับ

ตลาด 10 อันดับแรก (อันดับในปี 2547)
1. สหราชอาณาจักร (3)
2. ฮ่องกง (1)
3. สิงคโปร์ (2)
4. สหรัฐอเมริกา (6)
5. สวีเดน (4)
6. เดนมาร์ก (9)
7. ออสเตรเลีย (7)
8. นอร์เวย์ (13)
9. ฟินแลนด์ (5)
10. แคนาดา (10)
ไอร์แลนด์ (11)

นอกจากดัชนี Capital Access Index แล้ว ในแต่ละปี สถาบันมิลเคนจะจัดทำรายงานซึ่งมุ่งเน้นไปที่แง่มุมหนึ่งเกี่ยวกับการเงินสำหรับผู้ประกอบการ โดยในปีนี้ สถาบันได้ให้ความสนใจกับประเด็นการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) ซึ่งเป็นวิธีการออกหลักทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดจากกลุ่มสินทรัพย์อ้างอิง อาทิ การจำนองบ้าน เป็นตัวหนุน การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กลายเป็นกลไกทางการเงินที่แพร่หลาย โดยมีการออกหลักทรัพย์ทั่วโลกด้วยแนวทางนี้ คิดเป็นมูลค่ารวม 4.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง 90% ของจำนวนนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก

ผู้สนใจรายงาน “Best Markets for Entrepreneurial Finance: 2005 Capital Access Index” สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.milkeninstitute.org.

เกี่ยวกับสถาบันมิลเคน

สถาบันมิลเคน (www.milkeninstitute.org) คือสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอิสระและไม่แสวงหาผลกำไร โดยภารกิจของสถาบันคือเพื่อยกระดับสภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชากรจำนวนมากทั่วโลก