บราวน์ (Braun) มอบรางวัลโชคดีในงาน Braun Fair

บราวน์ (Braun) คุณชนม์ลักษณ์ จันทร์สกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบราวน์ บริษัทดีทแฮล์ม จำกัด ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน Braun Fair ที่จัดร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในโอกาสที่บริษัทได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้มีอุปการคุณ
ดีทแฮล์ม