TMB BANK รับเป็นตัวแทนจำหน่ายบอนด์น้ำมันร่วมกับอีก 2 สถาบันการเงิน

นายสุภัค ศิวะรักษ์ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเชิดพงศ์ สิริวิชช์ (ที่ 1 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายศิวะนันท์ ณ นคร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เนื่องในพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ธนาคารทหารไทย และอีก 2 สถาบันการเงิน เป็นตัวแทนและรับประกันการจำหน่ายพันธบัตรน้ำมัน ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมโฟร์ซีซัน