เชฟรอน สรรสร้างความสดใสให้กับเด็กตาบอด

กรุงเทพฯ – 6 กันยายน 2548 – บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กตาบอด จำนวน 155 คน ในความดูแลของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเร็วๆ นี้ รวมมูลค่า 80,000 บาท